2. A hajó - kezdetek

Az elmúlt években nagyon sok időt töltöttem kutatásokkal a hajózással és "vízi járművek" építésével kapcsolatos témákban. Ezek egyrészt kapcsolatok kiépítésében, másrészt internetes információgyűjtésben és azok kiértékelésében nyilvánultak meg. Több "tengerjáróval" és hajóépítéssel kapcsolatos projekteben részt vett szakemberrel, hobbi hajóssal és amatőr hajóépítővel ismerkedtem meg személyesen illetve kerültem kapcsolatba a neten keresztül. Blogokat, hajónaplókat, különböző hajóépítési technikákkal kapcsolatos leírásokat, netre feltöltött fotókat, videókat tanulmányoztam. Persze ahogy lenni szokott az első időszakban, minnél több kérdésemre kaptam választ annál több további kérdésem merült fel.

Hosszú időbe telt amíg a témában kezdtek letisztulni a megszerzett ismereteim illetve megfogalmazódtak az elvárásaim a pillanatnyi lehetőségeim határait figyelembe véve.

Mostani korszakom visszavonultsága bár tudtam hogy minden út és ösvény e felé terelget de egy elhatározás, egy tudatos döntés eredménye. Szükségszerű megtapasztalások, finom jelek és néha durvább taszítások kísérték életemet (mint mindannyiunkét) de szabad akaratomból hoztam egy tudatos döntést. A döntés tudatos volt de valójában mint ahogy lenni szokott csak egy újabb ugrás az ismeretlenbe, mondhatni bele a mély vízbe. Egy ugrás a mélységbe vagy éppen magasságba amit az illúzió elménkre ereszkedő köde eltakar. Egy ugrás, hitben és reménységben hogy majd csak elkap valaki, esetleg majd csak lesz egy ejtőernyő a hátamon ami kinyílik hogy lassítsa vak zuhanásom :) Másik hasonlattal élve, ajtó egy sötét szobába ahol csak akkor kapcsolódik fel a lámpa miután beléptél és az ajtót becsuktad magad mögött... De hát ilyen az élet, azért vagyunk itt mert önként vállaltuk ezt a nagy "társas játékot" aminek pályáit magunknak kell végigjárnunk különböző szerepkörökben :)

Ez az időszakom a lelki tudatosság és az érzelmi energiák tudatos megnyilvánításának fejlesztéséről szól, így az anyagi javak hajszolásától, felhalmozásának kísérletétől, illetve az ezekkel járó, a többségünk által megszokott és természetesnek vett folyamatos pörgéstől, rohanástól egyre távolabb kerültem. Ennek eredményeként a költségvetésem meglehetősen leredukálódott viszont miután sikerült elmém által generált illetve mások felől érkező kétkedések és kétségek támadásait megtörnöm, lett sok szabadidőm amit meditálásra, elmém lecsendesítésére, tanulásra, tervezésre és az építésre fordíthattam, fordíthatok. 

Többek között nagyon sokat tanultam (és természetesen tanulok még most is percről percre, napról napra...) a türelemről mint erényről és az Időről aki a türelem erényére tanít minket. Sokan ellenségüknek tekintik vagy félnek tőle és úgy is viszonyulnak hozzá. Az emberek többsége abban a tudatban vagy félelemben él hogy ha lassítanak vagy megállnak egy "időre" akkor lemaradnak valamiről. Mulandóságuk tudata elől menekülve, folytonos rohanásba ez által állandósult vibrálásba kényszerítik magukat, nem véve tudomást arról az egyszerű igazságról hogy minél gyorsabban rohannak át az életükön annál kevesebbet érzékelnek a körülöttük zajló folyamatokból, annál felületesebbek lesznek a megtapasztalásaik is. Olyan ez mint 200km/h sebesség felett száguldani egy hegyi szerpentinen... Igaz hogy katartikus élmény de a tájból semmire sem emlékszünk majd, nem fogjuk érezni a virágok illatát, nem fogjuk hallani a madarak csicsergését amint a napot köszöntik énekükkel...

Bocsássatok meg a látszólagos kitérőkért de mint már utaltam rá, ez "Az Út" valójában egy spirituális út, a Lélek útja ami az anyagi univerzumban csak kiteljesedik emberi megnyilvánulásunk által így nem lehet, és nem is szabad elsiklani felette.

Na de most jöjjön újra a hajó :)

Valamilyen ok(ok)nál fogva mindig is a "multihull-ok" vonzottak. Katamaránok, trimaránok és proák. Ennek a vonzalomnak az okát és az ehhez kapcsolódó karmikus szálakat vissza tudnám "fejteni" (követni) ha rá fókuszálnék de mivel ezek a személyes karmám részei ezért nem hiszem hogy sokak érdeklődésére tartana számot illetve nem látom értelmét a múltban merengésbe (mi lett volna ha) illetve nem tartom helyesnek a jövő firtatásába bonyolódni!

Ezzel összefüggésben (a történet spirituális szála) viszont még meg kell említenem hogy ilyen esetekben sohasem beszélhetünk egyetlen különálló okról, ok-okozat összefüggésről mivel a "karmikus terelgetés" mindig több oldalról is meg van "támogatva", mondhatni egy adott esemény, szándék, elhatározás, döntés, cselekvés stb. több szálon is kapcsolódik a univerzumhoz illetve más sorsokhoz (tudatosan nem "mások sorsát" írtam). Ezt úgy vizualizálhatjuk legkönnyebben ha egy többdimenziós szövetet képzelünk el, benne végtelen számú színüket változtató szálakkal egymásba kapcsolódó végtelen számú folyamatosan örvénylő, lüktető mintával amik az "univerzum dalát" dúdolják megbonthatatlan harmóniában. Ezek a szálak a sorsok és az univerzum kapcsolatát mutatják illetve az egyéni független lelkek időben, térben dimenziókon átívelő kapcsolatát képezik le korlátolt elménk számára megfogható módon. Csodálatos mintákat alkotó egymásba fonódó színüket változtató szálak végtelen sokasága amik együtt vibrálják az univerzum dalát. Sehol egy disszharmónia, sehol egy szakadás az univerzum szövetén. Csak a végtelen harmónia ami ha egyszer Isten kegyéből megérinti az elmédet a lelki érzékeiden keresztül, már sosem leszel az az "ember" aki addig voltál.... többek között már eszedben sem lesz a jövőt firtatni még ha képessé válnál is rá ezen Isteni érintés révén :)

Mivel a "sorsok" az anyagi univerzum szerves részei ezért nem igazán lehet egymástól elválasztva vizsgálni e kettőt, de a következőkben lesz ahol sors szövetének, lesz ahol univerzum szövetének vagy éppen a valóság szövetének fogom nevezni  ezt a leképezést.
Természetesen ezek a "hasonlatok" (sors szövete, valóság szövete, univerzum szövete, stb...) csak a valóság egy egy silány leképezési kísérletei. Korlátolt elménk számára próbálnak nyújtani kapaszkodókat hogy valamilyen formában segítsék számára megfoghatóvá tenni anyagi érzékszerveinken túli világot.  

Na de most csak fogadjuk el hogy többtörzsű hajóra vágytam :)

Mikor konkrétan a hajóval kapcsolatosan elérkezett az idő a megvalósítás elindítására, eszembe jutott hogy egy régi nyomdász munkatársam aki bejárt hozzám a grafikai stúdióba, említette hogy van egy saját maga által épített katamarán amit egy Topcat f2-ről levett sablonban készített. Felvettem vele a kapcsolatot és nagyon szívélyesnek, segítőkésznek bizonyult. Ő lett a hajóépítő mentorom és nagyon sok önzetlen segítséget köszönhetek neki!

A sablonjában készíthető törzsek 16" (valamivel kevesebb mint 5m) hosszúak és 30cm szélesek. Ez jó alapnak tűnt, így a méretek és az úszó testek formája ezek után már adták magukat. Két közel 5m-es poliészter, üvegpaplan/üvegszövet/üvegpaplan szendvicsszerkezetü  keskeny, jól sikló törzs.

Ezekből, költségvetéstől és motivációtól függően ki lehet alakítani "beach catamaran"-t, proa-t illetve egy középső törzzsel kiegészítve trimaránt is lehet készíteni belőlük.  

Természetesen a netes és egyéb tanulmányaim más típusu hajókra és azok építési technikáira is kiterjedtek. Sok egyéb tervet kidolgoztam és végigfuttattam mint potenciális lehetőséget de volt közöttük egy különösen izgalmasnak tűnő sugallat ami igazán érdekes kihívásnak tűnik és még nem zártam ki teljesen ennek a megvalósítását sem a közeljövőben ;)

Folyt. köv.....